Acord de Fa Major (Guitarra)

Aqui van unes idees de com tocar l’acord de FA Major, un dels més complicats, oi? Tenim quatre versions, començant per la completa fins a la senzilla, ja no hi ha excusa. Mireu bé els dits que s’han d’utilitzar i també les cordes que no han de sonar (X), a veure si ens en sortim. De totes formes, recordeu, el millor és tocar el complet quan abans millor!

Here are some ideas of how to play the F major chord, a challenging one, right? We have four versions, starting with the complete chord and making some simplifications in the following versions. Now, there is no excuse… Look the fingers to be used and the strings that should not sound (X), see if you get it… Remember, though, it is better to play the full version as soon as possible!

Aqui van unas ideas de cómo tocar el acuerdo de FA Mayor, uno de los más complicados, ¿verdad? Tenemos cuatro versiones, empezando por la completa hasta la sencilla, ya no hay excusa. Mirad bien los dedos que se han de utilizar y también las cuerdas que no deben sonar (X), a ver si lo conseguimos. De todas formas, recuerde, lo mejor es tocar el completo cuanto antes!

També us deixo un parell de videos de companys músics que expliquen molt bé com tocar-ho!I also leave a couple of videos that explain exactly how to play it!
También os dejo un par de videos de compañeros músicos que explican muy bien cómo tocarlo!