Marcha turca a 8 pianos

En els mons de la música clàssica és comú veure a músics que impressionen per la seva serietat i rigor en les formes . Moltes vegades les peces que interpreten no són per menys . Però en aquest curiós cas tenim a pianistes de prestigi reconegut que toquen una coneguda peça a octet de pianos ( una formació del més rara i fins i tot diria que ” forçada ‘) . Es tracta de la Marxa Turca , part de l’obra titulada “Les Ruïnes d’Atenes” .

Aquesta obra comprèn 9 peces compostes per acompanyar l’obra teatral del mateix nom escrita per August von Kotzeube , per a l’estrena d’un teatre construït a Pest ( Hongria ) el 1812 . Una obra poc interpretada i de la qual es coneix millor que cap la Marxa Turca .

En la interpretació ni més ni menys que Radu Lupu i Alicia de Larrocha comparteixen escenari amb Gina Bachauer , Jorge Bolet , Jeanne -Marie Darré , John Lill , Garrick Ohlsson and Bálint Vázsonyi en una rara gala musical a Londres . L’humor apareix sorprenentment amb una ‘ desinterpretació’ plena de dissonàncies i gambades, que sorprenen entre aquests músics . Fixeu-vos en el pur i barret ( turc ) de Radu Lupu !


En los mundos de la música clásica es común ver a músicos que impresionan por su seriedad y rigor en las formas. Muchas veces las piezas que interpretan no son para menos. Pero en este curioso caso tenemos a pianistas de prestigio reconocido que tocan una conocida pieza a octeto de pianos (una formación de lo más rara e incluso se diría que ‘forzada’). Se trata de la Marcha Turca, parte de la obra titulada “Las Ruinas de Atenas”.

Esta obra comprende 9 piezas compuestas para acompañar la obra teatral del mismo nombre escrita por August von Kotzeube, para el estreno de un teatre construido en Pest (Hungria) el 1812. Una obra poco interpretada y de la cual se conoce mejor que ninguna la Marcha Turca.

En la interpretación nada menos que Radu Lupu y Alicia de Larrocha comparten escenario con Gina Bachauer, Jorge Bolet, Jeanne-Marie Darré, John Lill, Garrick Ohlsson and Bálint Vázsonyi en una rara gala musical en Londres.El humor aparece sorprendentemente con una ‘desinterpretación’ llena de disonancias y aporreos, que sorprenden entre estos músicos. Fíjense en el puro y sombrero (turco) de Radu Lupu!


In a classical music environment it is common to get impressed with the musicians’ seriousness and rigor in the forms. Many times the music they play is not for less. But in this case we have a curious exception where eight renowned pianists play a known piece together (one of the most rare ensemble I’ve seen) . This is Beethoven’s Turkish March , part of the work entitled ” The Ruins of Athens” .

This work contains 9 pieces composed to accompany the same name’s play by August von Kotzeube , used for the premiere of a Theater built in Pest ( Hungary) 1812. A not very much performed work which is known better due to its Turkish March .

Performers as Radu Lupu and Alicia de Larrocha share the stage with Gina Bachauer , Jorge Bolet, Jeanne- Marie Darre , John Lill , Garrick Ohlsson and Bálint Vázsonyi in a rare musical gala in London. The sense of humor appears with ‘uninterpretations’ poundings full of dissonance and , surprisingly coming from these amazing musicians. Notice Radu’s pure and (Turkish) hat!