Serie Fotografica n&A

Imatges inspirades en el treball natura i ASFALT, actualment en producció. El títol vol recordar els dos móns que es barregen en el disc. La “natura” representa la part instrumental del piano i l’asfalt vindria a representar tota la tecnologia i electrònica que l’acompanya.

n&A-Faders-Logo&Title

n&A-DoubleKeyLight-Logo&Title

n&A-MainKey-Logo&Title

n&A-Layers-Logo&Title

n&A-CenterSynthPath-Logo&Title