Desing eMotion logo

Invitacions Ll&C

Disseny gràfic de les invitacions per enllaç matrimonial.

Briefing:
Disseny original i de qualitat, amb tons verds. Diferenciar les invitacions al casament de les participacions, en les quals només es comunica l’enllaç. Es vol incloure una invitació per a cada persona, encara que siguin d’un mateix nucli familiar.


La invitació consta de dos parts: cartolina interior amb les variants ‘invitació’ i ‘participació’ i cartolina exterior que es plega a mode de sobre en color verd.

El sobre es tanca de manera original encavalcant les solapes entre elles i se li afegeix un llaç decoratiu. Tot plegat s’insereix en un sobre per enviar.

En la modalitat ‘invitació’ la cartolina interior té unes ranures en les quals s’hi inserten les targetes d’invitació individualitzada amb el nom escrit de cada convidat.
S’envia una invitació per unitat familiar amb les targetes individualitzades insertades a dins.