Tocar Villancico Nadala ‘Jingle Bells’ Guitarra

Pels que vulgueu tocar alguna Nadala en Guitarra aquesta noia ens explica com fer-ho. És una versió que fa servir els acords DoM, FaM i Sol7, que són aquests:

Para los que quieran tocar algun villancico de Navidad en Guitarra esta chica nos explica cómo hacerlo. Es una versión que utiliza los acuerdos DoM, FaM y Sol7, que son estos:

For those who want to play some Guitar Christmas song, this girl explains how to do it. It is a version that uses the chords C major, F Major and G 7, which are these: