Intervals

Entendre els intervals és crucial per dominar la teoria musical i la harmonia. Aquest és un resum dels intervals que coneixem.

Intervals