Classes de Música

Lluis Guerra té una llarga experiència com a professor de Teoria Musical, Harmonia Piano Jazz i Clàssic, Composició i Producció Musical, i altres instruments (bateria, guitarra, saxòfon).
A més, treballa amb una metodologia adaptble a l'Educació Musical Especial per a Alumnes amb Altes Capacitats i Necessitats Educatives Especials, demani més informació: info@lluisguerra.com

.......

Clases de Música

Lluis Guerra tiene una importante experiencia como profesor en Teoría Musical, Piano Jazz y Clásico, Composición y otros instrumentos (bateria, guitarra, saxofon).
Además trabaja con una metodologia adaptable a la Educación Musical Especial para alumnes con Altas Capacidades, y Necesidades Educativas Especiales pida más información: info@lluisguerra.com
.......

Music Lessons

Llus Guerra has extensive experience as an educator in music theory , Jazz and Classical Piano, Composition and other instruments (guitar, drums, saxophone).
He uses a Special Education Methodology dedicated to gifted and needed students. Write us for more information: info@lluisguerra.com


+ INFO         español / català /  

 

Recursos